เป็นบริการระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรที่มีระบบเมลเซิร์ฟเวอร์เอง โดยระบบจะทำการกลั่นกรองอีเมลขาเข้า เพื่อป้องกันสแปมและไวรัสที่ผ่านเข้ามาทางระบบอินเทอร์เน็ต ท่านไม่ต้องลงทุนติดตั้งและดูแลรักษาระบบเอง ซึ่งบริการ Mail Washer ของเคเอสซีมีระบบการป้องกันที่ครบถ้วนสมบูรณ์

การทำงานของบริการนี้ในส่วนของการรับเมลขาเข้า (Incoming Mail) นั้น ระบบ Mail Gateway จะทำการตรวจสอบและตีกลับเมลนั้นโดยทันทีในกรณีที่ไม่มีที่อยู่ของผู้ส่ง หรือในกรณีที่ชื่อของผู้ส่งนั้นๆ อยู่ใน Blacklist รวมถึงการระบุที่อยู่ของผู้รับผิด หรือชื่ออีเมลนั้นๆ ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ซึ่งในการรับเมลแต่ละครั้ง เมลแต่ละฉบับจะผ่านการตรวจสอบด้วยระบบป้องกัน Anti-spam ของ SpamAssassin เพื่อทำการตรวจสอบรูปแบบของเมลและประเมินความเป็นไปได้ในการเป็นสแปมเมล และจะทำการแทรกคำว่า "Spam" ไว้หน้าหัวเรื่องของเมล (Subject) ก่อนที่จะส่งต่อไปยังระบบ Anti-virus เพื่อตรวจหาไวรัสประเภทต่างๆ ที่ติดมากับเมลหรือไฟล์แนบที่ส่งมาพร้อมกับเมล และทำการกำจัดไวรัสที่ติดมาทันทีก่อนที่จะส่งไปยังระบบ Mail Server ของผู้ใช้ต่อไป โดยระบบจะทำการปรับเทียบฐานข้อมูลไวรัสทุกวันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดไวรัส

Network Diagram

Contact

Business Solution