Biz Mail คือ บริการรับฝากเมลโฮสติ้งหรือบริการให้เช่าพื้นที่เมลบ๊อกซ์สำหรับองค์กร เป็นอีกหนึ่งบริการจากเคเอสซีที่รองรับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของธุรกิจ ด้วยระบบเมลเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งเมลด้วยความเร็วสูง พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยส่วนสถานที่ตั้งและส่วนของระบบเน็ตเวิร์ค และสามารถบริหารเมลบ๊อกซ์ได้ด้วยตนเอง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

โดยทั่วไป องค์กรจะสามารถรับ-ส่งอีเมลได้เท่านั้น แต่การบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบอีเมล ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันสแปม ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบอีเมลเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง การใช้บริการ BizMail เป็นการลดภาระการทำงานขององค์กร เพื่อให้มีเวลาจัดการระบบที่มีความสำคัญมากกว่า

บริการนี้เหมาะสำหรับ

 • องค์กรที่เน้นการสื่อสารผ่านอีเมลเป็นหลัก ที่ต้องการมี Mailbox ไว้สำหรับติดต่อสื่อสาร
 • องค์กรที่ต้องการบริหาร Mailbox ของธุรกิจเอง และมีบุคลากรในการบริหารระบบไม่มาก
 • องค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนด้านระบบและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ แต่ต้องการระบบเมลที่มีความเสถียรและมีความปลอดภัยสูง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านการสร้างระบบเมล
 • สามารถบริหาร Mailbox ได้ด้วยตนเอง
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลระบบ
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบเมล

คุณสมบัติ

 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานจำนวนมากได้ ด้วยระบบ Mail Server ขนาดใหญ่ที่มีการทำ Load Balancing
 • รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง เนื่องจาก Mail Server เชื่อมต่อโดยตรงกับ Backbone ของอินเทอร์เน็ตจากเคเอสซี
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนของ Network ด้วยระบบ Firewall หลายลำดับชั้น พร้อมด้วยระบบ Anti-spam และ Anti-virus ที่มีประสิทธิภาพสูง
 • มีระบบการจัดการและสำรองข้อมูล รวมถึงระบบสำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญ
 • มีระบบบริหารจัดการ Account ของผู้ใช้ในลักษณะของ Web based Management การใช้งานง่าย สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในระบบได้
 • สามารถเลือกใช้งานทาง Web based ด้วยโปรแกรม Web Browser หรือ Mail Client ทั่วไปได้
 • สามารถบริหาร Mailbox ได้ด้วยตนเองผ่าน Web Tool อาทิ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เพิ่มหรือกำหนดพื้นที่เก็บ เป็นต้น
 • กำหนดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการส่งอีเมล (Mail Alias) เช่น department@company.com ได้
 • สามารถรับ - ส่งอีเมลได้หลายรูปแบบ POP3, IMAP, Web Mail Access
 • มีระบบ Auto Reply เช่น สามารถกำหนดข้อความตอบกลับได้ขณะที่ผู้ใช้เดินทางไปต่างประเทศ

Network Diagram

รูปแบบการให้บริการ

เคเอสซีให้บริการ BizMail 9 รูปแบบ ดังนี้

Description BizMail 1 BizMail 2 BizMail 3 BizMail 4 BizMail 5 BizMail 6 BizMail 7 BizMail 8 BizMail 9
Mail Account (Accounts) 50 100 150 200 250 300 500 1,000 1,500
Mail Space (GB) 10 20 30 40 50 60 100 200 300
Virus Scan
Anti Spam
Mail Forwarding
Firewall
Domain (Optional)
International Domain
Thai Domain
KSC Domain
หมายเหตุ: 1 GB = 1000 MB

สำหรับผู้เริ่มต้น 2 รูปแบบ ดังนี้

Description SME-Mail 1 SME-Mail 2
Mail Account (Accounts) 10 30
Mail Space (GB) 2 6
Virus Scan
Anti Spam
Mail Forwarding
Firewall
Domain (Optional)
International Domain
Thai Domain
KSC Domain
หมายเหตุ: 1 GB = 1000 MB

Contact

Biz Process