รายละเอียด

บริการ Ethernet เป็นวงจรสื่อสัญญาณที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตด้วยข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จากโครงข่ายหลักไปจนถึงข่ายสายปลายทาง (Last Mile) จึงมีเสถียรภาพในการใช้งานและความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่สูงกว่าสายเชื่อมโยงสัญญาณทั่วไปที่เป็นสายทองแดง นอกจากนี้ บริการ Ethernet ยังช่วยให้ท่านสามารถขยายความเร็วในอนาคตได้สะดวกขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์และข่ายสายใยแก้วนำแสงสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง 10 Gbps. โดยดำเนินการผ่านระบบควบคุมเครือข่าย (Network Management) และมีค่าบริการต่อเมกะบิตที่ต่ำกว่าค่าบริการของสายสัญญาณอื่น ทั้งค่าสายสัญญาณและค่าอุปกรณ์

บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย Ethernet นี้ เหมาะกับองค์กรที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศ และองค์กรที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและต่างประเทศค่อนข้างสูง ทั้งนี้ บริการ Corporate Ethernet จะให้บริการตั้งแต่ที่ความเร็ว 3 Mbps ขึ้นไป โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการใช้งานต่างประเทศที่แบนด์วิธเท่าไร และในประเทศที่แบนด์วิธเท่าไร ทำให้ผู้ใช้บริการมีความคล่องตัวในการใช้บริการมากขึ้นและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็น ในเบื้องต้นสามารถให้บริการได้ครอบคลุมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณสำคัญทางธุรกิจ ได้แก่ สุขุมวิท เพชรบุรีตัดใหม่ สุรวงศ์ สาทร สีลม เจริญกรุง พระราม 4 พหลโยธิน วิภาวดีรังสิต รัชดาภิเษก สามเสน และราชดำเนิน โดยผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ "ซิมโฟนี่" (บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด)

นอกจากพื้นที่ที่ให้บริการแล้ว เคเอสซี ยังเพิ่มพื้นที่ติดตั้งและให้บริการ Ethernet ในอาคารพาณิชย์ชั้นนำในกรุงเทพมหานคร 12 แห่ง ประกอบด้วย

Central World Tower Sathorn City Tower
Empire Tower Bangkok City Tower
Nation Tower Sathorn Thani
SCB Park Tower Sinthorn Tower
Siam Tower GPF Tower (Diethelm Tower)
Abdulrahim Muang Thai Pathra

โดย "ซิมโฟนี่" ติดตั้งข่ายสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) พร้อมใช้งาน ครอบคลุมกระจายทุกชั้นในแต่ละอาคาร ต่อเชื่อมจากชุมสายภายในอาคารสู่โครงข่ายสายใยแก้วนำแสงหลักภายนอกอาคารแบบ Metro Ring ความเร็ว 10 Gbps. ทุกชุมสายเชื่อมโยงกันด้วยข่ายสายใยแก้วนำแสง จำนวน 2 เส้นทางไม่ทับซ้อนกัน มีการสำรองแบนด์วิธ 100% ตลอดเส้นทาง จึงสามารถ Recovery ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาสายใยแก้วนำแสงชำรุดหรือขาด ด้วยความเร็วเท่ากับที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่

อุปกรณ์สำหรับโครงข่ายหลักจนถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ผู้ใช้บริการเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นแบรนด์เดียวกันทั้งหมด จึงสามารถมอนิเตอร์จากระบบควบคุมเครือข่ายได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพสูง

"ซิมโฟนี่" คือ ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับระดับ Terabit วางระบบครอบคลุมทุกพื้นที่ย่านธุรกิจและอาคารพาณิชย์ชั้นนำในกรุงเทพฯ รองรับในทุกๆ ธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องการใช้งานการสื่อสารความเร็วสูงผ่านผู้ให้บริการภายในประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบิสิเนส โซลูชั่นส์ โทร. 02-779-7999 ในเวลาทำการ (8.30-17.30 น.) หรือศูนย์บริการลูกค้าเคเอสซี โทร 1238 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Contact

Business Solution