บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN - Wide Area Network) เปรียบเสมือนเป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง มีการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่งข้อมูล รวมทั้งมีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบดักฟังข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาจำนวนหลายสาขาเข้าด้วยกัน หรือสามารถประยุกต์ใช้งานโดยรีโมตการทำงานจากภายนอกกลับมาที่เครือข่ายภายใน รวมถึงใช้งานทรัพยากรภายในบริษัทได้

Contact

Business Solution