ไม่ใช่แค่ผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตและจัดหาโซลูชันด้านไอทีที่ลงตัวให้กับองค์กรเท่านั้น แต่เคเอสซียังทำหน้าที่เป็นบริษัทผู้ให้ความรู้ ด้วยการจัดหลักสูตรอบรมสำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความรู้เชิงเทคนิคด้านต่างๆ อาทิ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาในการใช้งานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าจะได้รับความรู้จาก เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของเคเอสซีซึ่งเป็นวิศวกรผู้ดูแลระบบโดยตรง สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ พูดคุยอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

โดยใน ปัจจุบัน เคเอสซี ได้เปิดศูนย์ Training Center เพื่อจัดหลักสูตรอบรมสำหรับลูกค้าองค์กรของบริษัทฯโดยเฉพาะ เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความรู้เชิงเทคนิคด้านต่างๆ อาทิ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาในการใช้งานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรที่อบรม อาทิ

  • Advanced Linux Server
  • Basic VMware ESXi
  • Cloud Computing
  • Firewall FortiGate & FortiAnalyzer
  • Network Monitoring System
  • Network Security
  • Web Security

Contact

Business Solution