เคเอสซียังมีบริการเสริมที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุุณ ซึ่งช่วยบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพของการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กรของเคเอสซีโดยเฉพาะ ได้แก่

Accessibility Solutions

Accessibility Solutions

นอกเหนือจากบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้ว สำหรับลูกค้าระดับองค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ เคเอสซียังมีบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ระดับองค์กรสามารถเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบขององค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา
Assurance Solutions

Assurance Solutions

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เคเอสซีจึงมีการรับประกันคุณภาพของเครือข่ายและการบริการของเคเอสซี ด้วยบริการดังต่อไปนี้
Backup Solutions

Backup Solutions

เพื่อตอกย้ำความน่าเชื่อถือและความเสถียรในการใช้บริการ เคเอสซีจึงจัดให้มีโซลูชันสำรองการใช้งานในกรณีที่ระบบหลักมีปัญหา เพื่อให้การใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งมีความสำคัญในทุกเสี้ยววินาทีธุรกิจ สามารถใช้งานได้อย่างไม่สะดุด
Communication Solutions

Communication Solutions

นอกจากการสื่อสารในรูปแบบปกติอย่างอีเมลหรือการใช้ Instant Messaging แล้ว อินเทอร์เน็ตยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่องค์กรด้วย หลากหลายโซลูชันด้านการสื่อสาร ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดที่ช่วยลดต้นทุนในการดูแลจัดการระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ลง รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ธุรกิจ
Knowledge Solutions

Knowledge Solutions

บริการด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีให้กับลูกค้า รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมให้กับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ
Monitoring Solutions

Monitoring Solutions

บริการสำหรับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระงานด้านไอทีขององค์กรทั้งในด้านทรัพยากรเวลาและบุคคลแล้ว ยังช่วยในการควบคุมการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายอีกด้วย
Outsourcing Solutions

Outsourcing Solutions

สำหรับองค์กรที่กำลังขยายตัวและต้องการสร้างบริการใหม่ๆ ด้วยโซลูชันด้านไอที รวมถึงต้องการหาบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ เคเอสซีพร้อมนำเสนอบริการ Outsourcing ซึ่งเป็นบริการที่จะนำระบบไอทีเข้ามาช่วยในการสรรสร้างโซลูชันบริการใหม่ๆ อันจะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ให้แก่องค์กร
Security Solutions

Security Solutions

บริการด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าองค์กร ประกอบด้วยบริการหลัก 2 ประเภทคือ Internet Security Solutions บริการด้านความปลอดภัยสำหรับอินเทอร์เน็ตลูกค้าองค์กร และ Security Surveillance Solutions ระบบควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับลูกค้าองค์กร