ระบบบริหาร จัดการ ตรวจสอบ ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น Bandwidth ขา Upload และ Download ประกอบด้วยบริการ MRTG ซึ่งจะแสดงปริมาณการรับส่งข้อมูลเข้าและออก (inbound and outbound) ภายในวงจรที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทางเคเอสซีจะส่งรายงาน MRTG นี้แก่ลูกค้าองค์กรเพื่อที่ลูกค้าจะได้รับรู้ว่าในแต่ละช่วงเวลา ในองค์กรของเขามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหาร Bandwidth ภายในองค์กรของลูกค้า

การวิ่งผ่านของข้อมูลเป็นรูปกราฟที่เข้าใจได้ง่าย ประกอบด้วย
  • Daily จะให้เห็นปริมาณของการรับส่งข้อมูลภายในช่วงระยะเวลา ประมาณ 24 ชั่วโมง
  • Weekly จะให้เห็นปริมาณของการรับส่งข้อมูลภายในช่วงระยะเวลา ประมาณ 1 สัปดาห์
  • Monthly จะให้เห็นปริมาณของการรับส่งข้อมูลภายในช่วงระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน
  • Yearly จะให้เห็นปริมาณของการรับส่งข้อมูลภายในช่วงระยะเวลา ประมาณ 1 ปี

การใช้งาน MRTG

สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเภท Leased Line ของเคเอสซี สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรของท่านได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ของบริการ Smart Network Monitoring ที่นี่
  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KSC MRTG สำหรับ android here

Contact

Business Solution