บริการดูแลและบริหารจัดการระบบไอทีทั้งหมดให้องค์กรของท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด และสามารถใช้ระบบไอทีขององค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น บริหารจัดการเครือข่ายในองค์กร ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย สำรองข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ บริหารจัดการอีเมลสำหรับพนักงานในองค์กร เป็นต้น

Contact

Business Solution