ระบบตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือ การที่ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละคน (Individuality) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของลายนิ้วมือนั้น และมีการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบลายนิ้วมามายาวนาน จนในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เคเอสซีจึงมีระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ เพื่อให้ลูกค้าระดับองค์กรนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ

Contact

Business Solution