บริการ FortiGate Router เป็นบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟร์วอลล์พร้อมด้วยการบริการดูแล (Managed Service) ตลอดอายุสัญญาการใช้งาน โดยสามารถกำหนดนโยบายการใช้งานเครือข่ายได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานภายในองค์กร เช่น การป้องกันเว็บไซต์ลามกอนาจาร การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การควบคุมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายในองค์กร การควบคุมการใช้งานวิดีโอออนไลน์ (YouTube) ภายในองค์กร การควบคุมโปรแกรมดาวน์โหลดแบบ P2P (BitTorrent) การเก็บล็อกให้รองรับกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมไปถึงการแบ่งสิทธิผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม

ทางเคเอสซีจะช่วยออกแบบและปรับแต่งนโยบายความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของแต่ละองค์กรเป็นสำคัญ รวมไปถึงการปรับแต่งนโยบายการใช้งานให้เหมาะสมโดยอ้างอิงจากรายงานสรุปในแต่ละเดือนเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการนี้เหมาะสำหรับ

 • องค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที
 • องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการรีโมทการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Virtual Private Network (VPN)
 • องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการลดภาระการดูแลอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ หรือต้องการปรับปรุงให้อุปกรณ์เดิมมีความสามารถมากขึ้น
 • องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่รองรับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการกำหนดนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาพแสดงการใช้งาน FortiGate Router

จุดเด่นของบริการ

 • ป้องกันการเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยฟีเจอร์ URL Filtering
 • ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ที่อาจมีเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตด้วยฟีเจอร์ Anti-virus
 • รองรับการทำงานตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • บริหารแบนด์วิธของการใช้งานให้เหมาะสม โดยจำกัดการเข้าถึงโปรแกรมต่างๆ เช่น Social Media, YouTube, BitTorrent ด้วยฟีเจอร์ Application Control
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานตลอดสัญญาการใช้งาน
 • มีรายงานการใช้งานแบนด์วิธทุก 3 เดือน และบริการให้คำปรึกษาแบบ Onsite Service ทุก 6 เดือน
 • ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ หากในอนาคตองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ตามความเหมาะสม
 • บริการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง (Monitoring) รวมไปถึงการสำรองค่าคอนฟิกของอุปกรณ์ให้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนฟิกอุปกรณ์ทุกวัน
 • มีบริการอุปกรณ์ทดแทนในกรณีที่อุปกรณ์มีปัญหา
 • มีบริการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและข้อความ (SMS)
 • สามารถแชร์การใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Leased Line) และอินเทอร์เน็ตตามบ้าน (เช่น ADSL, Docsis, FTTx) ด้วยฟีเจอร์ Wan Load Balance

Contact

Business Solution