บริการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้กับองค์กรของท่านในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นกาลเฉพาะ เหมาะสำหรับกรณีที่ในช่วงนั้นมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก ทำให้ท่านรู้สึกถึงความเร็วที่ลดลงและความไม่สะดวกในการใช้งาน ท่านสามารถเพิ่มความเร็วเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานั้นๆ ได้

Contact

Business Solution