บริการสำรองเส้นทางอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ ในกรณีที่เส้นทางหลักของผู้ใช้บริการขัดข้องไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ ระบบจะทำการเปลี่ยนเส้นทางไปยังอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางสำรองที่เป็นเทคโนโลยี ADSL เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ไม่ขัดข้อง รักษาความต่อเนื่องของธุรกิจได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เส้นทางสำรองที่เป็นเทคโนโลยี ADSL ในกรณีที่เส้นทางหลักเกิดเหตุขัดข้อง
 • เมื่อเส้นทางหลักที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขแล้ว ระบบจะเปลี่ยนกลับมายังเส้นทางเดิมโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

 • สามารถให้บริการแก่สมาชิกประเภทองค์กรที่ใช้ IP ของเคเอสซี หรือ IP อื่นแต่สามารถผ่านทางเคเอสซีได้
 • สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการข่ายสายทุกราย ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการของผู้ใช้

รูปแบบการบริการ

1. MPLS VPN ADSL Back up: คือ บริการ ADSL Back up ที่สามารถติดตั้งเป็น point to point ได้ โดยไม่ต้องใช้ Account Authentication ผู้ใช้งานสามารถเลือก solution ได้ ดังนี้

1.1 External Modem Solution (Bridge Mode)

 • เคเอสซีจัดเตรียม Router ที่มี port Ethernet/FastEthernet อย่างน้อยจำนวน 2 port
 • ผู้ให้บริการข่ายสายจัดเตรียม Modem

1.2 Internal Modem Solution (WIC-1ADSL)

 • เคเอสซีจัดเตรียม ADSL module (WIC-1ADSL) บน Router
 • ผู้ให้บริการข่ายสายจัดเตรียม ADSL cable

หมายเหตุ : บริการประเภทนี้ให้บริการเฉพาะผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านข่ายสายของทรู

2. CNADSL Back up (Corporate Network ADSL back up): คือ บริการ ADSL Back up ที่ใช้ Account Authentication ของ Corporate Network ADSL ของเคเอสซี สมาชิกสามารถเลือก solution ได้ดังนี้

2.1 External Modem Solution (Route Mode)

 • เคเอสซีจัดเตรียม Router ที่มี port Ethernet/FastEthernet อย่างน้อยจำนวน 2 port และ CNADSL Account สำหรับ Fix Frame Route
 • ผู้ให้บริการข่ายสายจัดเตรียม Modem

2.2 Internal Modem Solution (WIC-1ADSL)

 • เคเอสซีจัดเตรียม ADSL module (WIC-1ADSL) บน Router และ CNADSL Account สำหรับ Fix Frame Route
 • ผู้ให้บริการข่ายสายจัดเตรียม ADSL cable

หมายเหตุ : บริการประเภทนี้ให้บริการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านข่ายสายของผู้ให้บริการรายอื่นๆ

อุปกรณ์ที่ต้องการ

ผู้ใช้งานต้องมี Router ที่มี port Ethernet/FastEthernet อย่างน้อยจำนวน 2 port หรือ WIC- 1ADSL

Network Diagram

External Modem Solution

Internal Modem Solution

สอบถามข้อมูล Backup Solution

 

Business Solution
 • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • เบอร์โทร: 0-2779-7999
 • อีเมล: consultantksc@ksc.net