บริการจดโดเมนเนมให้กับทางลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเป็นระบบทางเลือกใหม่ที่ประหยัดกว่าสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการจดหรือชำระค่าใช้จ่ายเองให้ยุ่งยาก ซึ่งช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจได้อย่างง่ายดาย โดยที่ทางบริษัทไม่ต้องเสียทรัพยากรในการดูแลหรือทำความเข้าใจในส่วนดังกล่าว

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์
 • ผู้ใช้และลูกค้าสามารถจดจำและเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของการจดโดเมนกับเคเอสซี

 • ลดปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านภาษา เช่น การอธิบายขั้นตอนการแก้ไขที่ละเอียดและซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย
 • อำนวยความสะดวกด้วยช่องทางการชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทาง
 • เจ้าหน้าที่เคเอสซีดูแลและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทาง
 • เคเอสซีเน้นเรื่องความปลอดภัยของโดเมนของลูกค้าเป็นสำคัญ

คุณสมบัติ

ตัวอย่างโดเมนเนม
โดเมนเนม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1 Sub Domain Name
คือ คำที่อยู่ก่อนชื่อโดเมน และเป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดว่าจะให้ URL นี้เชื่อมโยงไปยังส่วนไหนของเว็บไซต์ โดยปกติใช้เป็น “www” Sub Domain ที่ได้รับความนิยม อาทิ www.Host , mail, pc22, dummy, router, ns, ftp, server, user, gateway, pc1, pc3, pc2, smpt, pc4, ns1, www2, ns2 เป็นต้น

ส่วนที่ 2 Second-Level Domain Name
ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อได้ตามความต้องการ โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่ก่อน เพราะชื่อเป็นสิ่งแรกที่ผู้ค้นหาเว็บไซต์รู้จัก นอกจากนี้ การตั้งชื่อในส่วนนี้ควรเป็นชื่อที่สั้น จำง่าย กระชับ สะกดง่าย และมีความหมายที่เข้าใจได้ชัดเจน และเป็นชื่อที่สอดคล้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการที่จะทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

ส่วนที่ 3 Top-Level Domain
โดยส่วนมากจะพบ Top-Level Domain 2 ประเภท คือ .co.th และ .com แต่ Top-Level Domain มีหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ".ac.th"

2 ตัวอักษรแรกแสดงถึงประเภทองค์กร อาทิ
 • .co (Commercial) คือ บริษัทห้างร้านต่างๆ
 • .ac (Academy) คือ สถาบันการศึกษา
 • .or (Organization) คือ หน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร
 • .go (Government) คือ เว็บไซต์ของรัฐบาล
2 ตัวอักษรหลังแสดงถึงประเทศ อาทิ
 • .th คือ ประเทศไทย
 • .uk คือ ประเทศอังกฤษ

ส่วนถ้าเป็น ".com" โดยไม่มีรหัสประเทศ นั่นคือ เว็บไซต์นั้นอยู่ในประเทศอเมริกา
นอกจากนี้ Top-Level Domain ประเภทอื่นๆ อาทิ .edu (Education) .org (Organization) หรือ .gov (Government)

รูปแบบการให้บริการ

เคเอสซีให้บริการการจดโดเมน 3 ประเภท ดังนี้

 1. International Domain Name
  .asia (ดอทเอเชีย)
  .asia เป็นโดเมนสกุลใหม่ในกลุ่ม gTLD (Generic Top Level Domain) โดยมี DotAsia Organization Ltd. เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนในฐานะ Registry โดเมนสกุลนี้จะทำให้ผู้ค้นหาเว็บไซต์ทราบว่าเจ้าของโดเมนนั้นมีถิ่นที่ตั้งในแถบเอเชียแปซิฟิก หรือเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าชาวเอเชีย โดเมนสกุล .asia จึงสงวนไว้สำหรับชาวเอเชียแปซิฟิก และถึงแม้จะเป็นโดเมนสกุลใหม่ แต่ความต้องการใช้ชื่อภายใต้สกุลนี้จากทั่วทั้งภูมิภาคก็มีไม่น้อยเลย และแน่นอนว่าชื่อดี ๆ จะถูกจับจองไปในระยะเวลาอันสั้น
  .com (ดอทคอม)
  เป็นโดเมนยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก โดเมน .com นี้เดิมทีเคยถูกคาดหมายว่าจะเป็นโดเมนสำหรับกลุ่มธุรกิจการค้า แต่เพราะชื่อที่จำง่าย ติดหู และมักเป็นชื่อแรกซึ่งผู้ที่ยังไม่เคยมีโดเมนอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของ จึงส่งผลให้โดเมน .com เป็นโดเมนสำหรับทุกกลุ่มไปแล้วในปัจจุบัน อนึ่ง .com มี Verisign เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนในฐานะ Registry
  .net (ดอทเน็ท)
  net มาจากคำว่า Network นิยมใช้ในกลุ่มผู้ที่ต้องการให้โดเมนหรือเว็บมีความหมายสื่อไปถึงเน็ตเวิร์คหรือเครือข่าย เช่น กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่เนื่องจากความนิยมในโดเมน .com ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการครอบครอง .com บางรายไม่สามารถจดชื่อโดเมนตามที่ต้องการได้ โดเมน .net จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และกลายเป็นโดเมนยอดนิยมอันดับสอง โดเมน net นี้ก็มี Verisign เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนในฐานะ Registry
  .org (ดอทโออาร์จี หรือ ดอทอ๊อค)
  ย่อมาจาก .organization เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไร แต่อย่างไรก็ตาม โดเมนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เข้มงวดในการจดแต่อย่างใด ใครอยากถือครองโดเมนสกุลนี้ก็ทำได้ จึงมีความนิยมในการจดไม่แพ้โดเมน .net และโดเมน .org นี้มี Public Interest Registry (PIR) เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนในฐานะ Registry
  .biz (ดอทบิซ)
  เป็นการเลือกรูปแบบเพื่อให้เกิดคำพ้องเสียงกับคำว่า business (บิสสิเนส) ผู้จดโดเมนนามสกุลนี้มักจะเป็นกลุ่มธุรกิจ องค์กรหวังผลกำไรทุกขนาด ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับโดเมนนามสกุล .biz นี้ NeuLevel เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนในฐานะ Registry
  .info (ดอทอินโฟ)
  มาจาก .information เป็นโดเมนนามสกุลทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการโดเมนสำหรับการทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นนามสกุลทางเลือกที่ดีสำหรับชื่อโดเมนที่จดจองไปแล้วในโดเมนนามสกุลอื่น ข้อจำกัดของการจดโดเมนนามสกุลนี้ไม่แตกต่างกับพวกโดเมนนามสกุล .com, .net หรือ .org เลย จึงเป็นโดเมนนามสกุลใหม่ที่ชาวอินเทอร์เน็ตเลือกใช้ สำหรับโดเมนนามสกุล info นี้ มี Afilias เป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนในฐานะ Registry
  .tv (ดอททีวี)
  เดิมทีเป็นโดเมนที่มีไว้สำหรับประเทศทูแวลู (Tuvalu Islands) แต่เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยเป็นอันดับสองของโลก ดังนั้น ผู้บริหารนโยบายการใช้งาน .tv จึงเปิดให้ Verisign มาเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนในฐานะ Registry ส่งผลให้โดเมนนามสกุลนี้เปิดเสรีให้กับใครก็ได้ที่ต้องการ อนึ่ง โดเมนนี้มักเป็นที่นิยมในกลุ่มสื่อทีวีและสื่อแนวใหม่
 2. Thai Domain Name
  .th (ดอททีเอช)
  (หรือ .thai) เป็นโดเมนสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท เพื่อให้เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ได้แก่ .ac.th, .co.th, go.th, .in.th, .or.th, .mi.th และ .net.th .th มีจุดเด่นในแง่ของความน่าเชื่อถือและมีการตรวจสอบความมีอยู่จริงของผู้จดทะเบียน โดเมน .th ดูแลโดย THNIC หรือ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย
 3. KSC Domain Name
  .th.com (ดอททีเอชดอทคอม)
  อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจดโดเมนเนมที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งผู้อื่นจับจองไปแล้วในสกุลโดเมนอื่น โดเมน .th.com ดูแลและรับจดทะเบียนโดเมนเนมโดย บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

สอบถามข้อมูล Domain name

 

Business Solution
 • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • เบอร์โทร: 0-2779-7999
 • อีเมล: consultantksc@ksc.net