บริการเซิร์ฟเวอร์พร้อมชุดแพลตฟอร์มสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานระบบเสมือนจริง (Virtualization) เหมาะสำหรับนำมาทดสอบระบบและฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ให้รองรับกับระบบ Public Cloud Computing ในอนาคต รองรับคุณสมบัติพื้นฐานในส่วนต่างๆ สามารถจัดสรรซีพียู (CPU) แรม (RAM) ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากฮาร์ดแวร์ของคุณ

บริการนี้เหมาะสำหรับ

 • องค์กรขนาดเล็กที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบเสมือน
 • องค์กรที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์บนโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือน
 • องค์กรที่ต้องการทำเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์สำรองกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery System)

คุณสมบัติ

 • เซิร์ฟเวอร์*
  • Dell PowerEdge T330
   CPU: Intel Xeon E3-1220v6 @3.0GHz (4 Core)
   RAM: 4 x 8GB (32 GB)
   Hard disk: NL-SAS 3.5” 3x1TB NLSAS 3.5" Hotplug HDD
   Type: Tower
 • VMware
  • VMware vSphere 6 Essentials Kit (Max 2 processors per host)
  • Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 years

* เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในภายหลัง

ประโยชน์ของบริการ

 • ช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านไอที
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์
 • ยกระดับการให้บริการและคุณภาพของแอปพลิเคชันในองค์กร
 • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล
 • ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ

Contact

Business Solution