เคเอสซี คว้ารางวัลพร้อมโล่เชิดชูเกียรติสุดยอดดีลเลอร์จาก วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ประจำปี 2564 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัล VST ECS Best Dealer Awards 2021 ให้กับตัวแทนจำหน่ายที่มียอดการสั่งซื้อสูงสุด 1 กันยายน 2565
ลูกค้า เคเอสซี รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receipt) ได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เคเอสซี จะเริ่มให้บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-mail หรือ SMS 11 สิงหาคม 2565
เคเอสซีได้จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ True Vroom ในหัวข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เคเอสซีได้จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ True Vroom ในหัวข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับชม Clip ที่น่าสนใจที่ https://www.youtube.com/watch?v=P9maNubk-UE 22 ธันวาคม 2564
หัวข้อ “ชี้ทางรอด สร้างทางลัด สู่ Smart Factory” 📌เคเอสซี ได้จัดสัมมนาออนไลน์ ให้แก่ท่านผู้บริหารและพนักงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 12 ตุลาคม 2564
เคเอสซีจัด Webinar หัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เคเอสซีได้จัดงานสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น (Webinar) ในหัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เพื่อมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีทีมีประโยชน์ให้แก่ท่านผู้บริหาร ผู้ดูแลงานด้าน ICT และผู้สนใจ รับชมคลิปเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=O5K8i-9gme8 6 กันยายน 2564
เคเอสซี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายแนวทางการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ISO/IEC:27001) เคเอสซีได้รับเกียรติจากคณะทำงาน กรมศิลปากร เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาทางวิชาการ ให้กับคณะทำงานกรมศิลปากร ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร 2 กรกฎาคม 2564
« 1 2 »