เคเอสซี จัดอบรม หลักสูตร Networking Fundamentals จบคอร์สผู้บริหารมอบใบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร "Networking Fundamentals" เพื่อให้ความรู้ด้านการตั้งค่าเราท์เ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Ruckus Unleashed

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ลูกค้าในหลักสูตร “Ruckus Unleashed” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับบริการ Wireless Solution ของเคเอสซ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ลูกค้าในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อมอบความรู้ด้านการบริหารจัดการไฟร์วอลล์..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Network Security

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Network Security" แก่ลูกค้าองค์กร เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบเครือข่ายจากการถูกโจมตีโดยผู้..


« 1 2 3 4 5  ... »