เคเอสซี ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าในงาน ICT DAY 2024

วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา เคเอสซี โดย คุณศรสกล อดิเทพสถิต  ตำแหน่ง Specialist, Government Team พร้อมทีมการตลาด ได้รับเกียรติเข้าแสดงสินค้าในงาน ICT DAY 2024  ณ อาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่ ย่านหลโยธิน 

วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้และความสำคัญในเรื่องของ Cyber Security เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในโลกดิจิทัล และส่งเสริมการพัฒนาในด้าน ICT & Digital KM อย่างยั่งยืนตลอดมา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกรูปแบบ

เคเอสซีขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารสำนักงบประมาณ ที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานแสดงในครั้งนี้ ทั้งยังได้ร่วมชมทคโนโลยีจากพาร์ทเนอร์ภายในงาน เคเอสซีภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงในงานครั้งต่อไป