ตัวแทนผู้บริหารเคเอสซีเข้าพบลูกค้า บริษัท PCS Security and Facility Services Limited

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทีมงาน KSC นำโดยคุณประสิทธิ์ เลิศเลอพันธ์ Senior Leader, Business Development & Marketing และคุณสุวัจนี ศิลาพงศ์ Senior Associate, Nationwide Team คุณนวศิลป์ เตชะกำธร Senior Leader, Network Engineering คุณธัญวดี ไพรวัลย์ Senior Associate, Solution Customer Management & QA คุณเมทินี แววสูงเนิน Senior Leader, Solution Customer Management เข้าพบลูกค้าบริษัท PCS Security and Facility Services Limited เพื่อแสดงความขอบคุณที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ KSC อย่างต่อเนื่องยาวนานและแนะนำวิธีการแก้ไขต่าง ๆ กรณีเกิดปัญหาระหว่างใช้งาน 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการของ เคเอสซี ที่พร้อมส่งมอบในทุกบริการอย่างใกล้ชิด และดีที่สุดให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเราตลอดไป อย่างไม่สิ้นสุด
 news-content.jpg