เคเอสซี จัดงานสัมมนาออนไลน์ KSC : SIS x AWS 2024

ผ่านไปแล้ว สำหรับกิจกรรมแรกในปี 2024 กับงานสัมมนาออนไลน์ “KSC : SIS x AWS 2024” เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกิติพงศ์ บัวทอง ตำแหน่ง โซลูชัน อาร์คิเทค (Solution Architect) บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยายโดยมุ่งเน้นไปที่ AWS Cloud Storage เนื้อหาครอบคลุมวิธีใช้งาน Feature ต่างของ S3 การสำรองข้อมูลด้วย Glacier และ use case ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นภาพการใช้งานจริง

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อการเรียนรู้กับเคเอสซีในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งต่อไป 

สำหรับท่านที่พลาดงานสัมมนาครั้งนี้ 
สามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่อง youtube ของเราได้ที่ https://youtu.be/JIIOwhTnJBk