กิจกรรม KSC Kick of 2024 “ONE TEAM same direction”

พนักงานเคเอสซีพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม KSC Kick off 2024 "ONE TEAM same direction" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ เคเอสซี (สำนักงานใหญ่) ได้รับเกียรติจาก คุณโชคชัย จตุรวรพร (GM), คุณมนต์ชัย พูนพัฒนปรีชา และคุณประสิทธิ์ เลิศเลอพันธ์ ได้แจ้ง Performance, Target ในปีผ่านมา พร้อมแถลงนโยบายในปี 2567 เพื่อให้พนักงานดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

ภายในงานยังมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงานมากมาย ทั้งเกมส์สนุก และ Team Sharing จากหัวหน้าทีม Presales อีกด้วย ถือเป็นการสร้างกำลังใจและความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงานทุกคน เพื่อต่อยอดไปสู่ความพร้อมในการมอบบริการ "ระดับพรีเมียม” แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเราอย่างต่อเนื่อง ตลอดไป

732cfb4c-4b65-4611-9e15-ddc44cb9a904.jpg