เคเอสซี ร่วมกับ วีเอสที อีซีเอส มอบความรู้ด้านไฟร์วอลล์แก่ลูกค้า

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ร่วมกับ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ได้จัดฝึกอบรมมอบความรู้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณจากเคเอสซี ในหัวข้อ "Firewall FortiGate Basic Training" เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา ณ: บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟร์วอลล์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน อาทิ Configuration Security Fabric, Firewall  Policies, Antivirusและ Application control, Web Filtering, IPsec & SSL VPN เป็นต้น

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาลีคาน ปาทาน ตำแหน่ง Technical Specialist, วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ พร้อมร่วมทำ Workshop วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถนำไปใช้งานและแก่ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยจาก Fortinet อีกด้วย

เคเอสซี ต้องขอขอบคุณวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) พร้อมลูกค้าเคเอสซีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งจะมีโอกาสมอบความรู้ดี ๆ แก่ลูกค้าคนสำคัญของเราอีกตลอดไป

1DSC05806.jpg