ลูกค้า เคเอสซี รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receipt) ได้แล้ววันนี้

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เคเอสซี จะเริ่มให้บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-mail หรือ SMS เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกคำ และช่วยลดการใช้กระดาษจากการจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเดิม สำหรับการชำระบิลรายเตือนผ่านช่องทางดังนี้ 
  • ธนาคารกรุงเทพ 
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  • หักผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ
e-tax receipt