เคเอสซี จัดอบรมหลักสูตร KSC new product 2024 กับทีมขายของบริษัทฯ

เคเอสซี เปิดรับศักราชใหม่ไปหมาด ๆ กับคอร์สฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความชำนาญ ให้กับทีมขาย ของบริษัทฯ ในหัวข้อ KSC New Product 2024 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องอบรมเคเอสซี (สำนักงานใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทีมขายได้เข้าใจในรูปแบบบริการทั้งหมดแบบ (All Product) เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา พร้อมที่จะส่งต่อโซลูชันที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

Edit OP ประชุม new product 2024 (1 of 15) final.jpg 
S__3670029.jpg