ฝ่ายขายเคเอสซี เข้าสวัสดีปีใหม่ลูกค้า ต้อนรับปีมังกรทอง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ฝ่ายขายเคเอสซี โดยคุณนิลุบล เจริญแสง ตำแหน่ง Senior Associate, Non-Government เข้าพบ นางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเคเอสซีมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับคำอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานตลอดปีใหม่ 2567

982859.jpg