แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย

เนื่องด้วย บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย Cisco ACI Systemในส่วน Server Zone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการให้ดียิ่งขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าทีมี Service เชื่อมกับ Firewall Gateway และลูกค้า VDC (ประมาณ 10 นาที) **ทั้งนี้ระบบอีเมลสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


วันที่ดำเนินการกลุ่มบริการที่จะได้รับผลกระทบวันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
วันที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 00:01 น.
 • Virtual Data Center (VDC)
 • Virtual Private Server (VPS)
 • Mail Washer
 • Web Hosting
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566
เวลา 06:00 น.
วันที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:01 น.
 • Mail Washer
 • Mail relay
 • VDC (Sang Talay)
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 06:00 น.
วันที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:01 น.
 • Mail Marketing
 • Mail Relay (ESA)
 • DNS (dnsa)
 • VDC G-tek
 • Web Hosting
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 06:00 น.
วิธีดำเนินการทำการ Migration ACI สำหรับ Server Zoneระยะเวลา  3 วัน **

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรท่านตลอดไป หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเคเอสซี โทร. 1238 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง