พิธีลงนามสัญญาการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงวงจรรวม 3.5 Gbps

พิธีลงนามสัญญา การให้บริการอินเทอร์เน็ตองค์กรความเร็วสูง ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ณ ห้องประชุมอำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมือวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยเคเอสซี ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหารเป็นตัวแทนฝ่ายโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คุณปรมา จทัชบุตร (Assistant Director), คุณปุณณภา ประทุมนอก (Consultant) เป็นตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด บริษัทฯ ขอขอบคุณทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่สนับสนุนเคเอสซีฯ ด้วยดีเสมอมา

news-content_2020.07.14.jpg