เคเอสซีฯ จัดอบรมลูกค้าองค์กรหลักสูตร Firewall Fortigate & Analyzer

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เคเอสซีฯ มอบความรู้ด้านไฟวอลล์ให้กับลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 กับหลักสูตร "Firewall Fortigate & Analyzer " จบหลักสูตรลูกค้าทุกท่านรับมอบใบประกาศฯ พร้อมของที่ระลึกจากเคเอสซีฯ 


IMG_4429.jpg