การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

ลูกค้าเคเอสซี รับความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Firewall FortiGate & FortiAnalyzer" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สนใจสมัครเป็นสมาชิก ติดต่อฝ่ายบิสิเนสโซลูชันส์ที่ 02-7797999 รับสิทธิพิเศษอย่างนี้ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

IMG_4379.JPG