เคเอสซีฯจัดอบรมลูกค้า หลักสูตรใหม่ E-Tax Invoice/e-Receipt

เคเอสซีฯ เห็นถึงความสำคัญของการนำส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร ที่ช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บและ จัดส่งใบกำกับภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับหลักสูตรใหม่ E-Tax Invoice/e-Receipt  ในเดือนกรกกฎาคม และสิงหาคม 2562 

23611.jpg

21729.jpg