เคเอสซีฯ จัดอบรมหลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 25ุุ62 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” แก่ลูกค้าองค์กรโดยมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและประโยชน์ของไฟร์วอลล์เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบใบประกาศฯ หลังจบหลักสูตร20190529_173255.jpg