เคเอสซีฯ จัดอบรมหลักสูตร Business Strategy & How IT Helps The Business

เคเอสซีฯ จัดอบรมหลักสูตร Business Strategy & How IT Helps The Business ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการกำหนดการวางแผนกลยุทธ์ในการนำไปใช้กับองค์กรแบบยั่งยืน พร้อม Workshop และเปลี่ยนความรู้ในเชิงธุรกิจองค์กร

20190516_171600 2.jpg