เคเอสซีฯ จัดอบรมหลักสูตร Business Strategy & How IT Helps The Business

 กับหลักสูตร Business Strategy & How IT Helps The Business มื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  IMG_3515.JPG