เคเอสซี จัดอบรม หลักสูตร Networking Fundamentals จบคอร์สผู้บริหารมอบใบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร "Networking Fundamentals" เพื่อให้ความรู้ด้านการตั้งค่าเราท์เตอร์และสวิตช์ในเบื้องต้น

IMG_3468.JPG IMG_3484.JPG
IMG_3473.JPG IMG_3472.JPG
IMG_3469.JPG IMG_3476.JPG