การฝึกอบรม: หลักสูตร Ruckus Unleashed

2017 11 28 Ruckus Unleashed 2.jpg
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ลูกค้าในหลักสูตร “Ruckus Unleashed” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับบริการ Wireless Solution ของเคเอสซี ซึ่งสามารถติดตั้งที่โรงแรม ร้านอาหาร คอนโดมิเนียม ฯลฯ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่ผู้ที่มาใช้บริการหรือติดต่อธุรกิจภายในพื้นที่ของท่าน

2017 11 28 Ruckus Unleashed.jpg