การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ลูกค้าในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อมอบความรู้ด้านการบริหารจัดการไฟร์วอลล์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2017 10 27 Firewall FortiGate Training.jpg