การฝึกอบรม: หลักสูตร Network Security

2017 08 30 Network Security Web รวม2.jpg

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Network Security" แก่ลูกค้าองค์กร เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบเครือข่ายจากการถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น

2017 08 30 Network Security Web.jpg