การฝึกอบรม: หลักสูตร Network Security & Web Security

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Network Security & Web Security ให้แก่ลูกค้าส่วนราชการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายและเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 

2017 08 22 Network Security Web Security.jpg