การฝึกอบรม: หลักสูตร Networking Fundamentals

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Networking Fundamentals” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเราท์เตอร์และสวิตช์ในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานแต่ยังไม่มีความชำนาญในเรื่องดังกล่าว

2017 06 23 Networking Fundamentals.jpg