การฝึกอบรม: หลักสูตร Anti-Ransomware

2017 06 21 Anti-Ransomware small.jpg

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ร่วมกับพันธมิตร Sophos ประเทศไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Anti-Ransomware” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังมัลแวร์เรียกค่าไถ่ รวมถึงสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถป้องกันมัลแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2017 06 21 Anti-Ransomware.jpg