การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” แก่ลูกค้าองค์กรอีกครั้ง เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจอย่างสูง โดยมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและประโยชน์ของไฟร์วอลล์เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2017 06 02 Firewall FortiGate.jpg