เคเอสซี คงความเป็นผู้นำในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งการเชื่อมต่อต่างประเทศ 2 โครงข่าย ที่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อได้ถึง 5.26 กิกะบิตต่อวินาที ประกอบด้วยโครงข่ายของ JasTel และ True Internet Gateway และยังมีโครงข่ายเชื่อมต่อภายในประเทศมากถึง 14 กิกะบิตต่อวินาที คุณจึงมั่นใจได้ในความเสถียร ความราบรื่น และความต่อเนื่องในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาพ Network Diagram แสดงการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ

ท่านสามารถดูภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประเทศไทยได้ที่
http://internet.nectec.or.th/webstats/internetmap.current.iir?Sec=internetmap_current
http://www.cat.net.th/map

สิ่งที่ควรรู้

IP Transit คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet backbone) ในต่างประเทศ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ได้โดยตรงด้วยช่องทางที่หลากหลาย

Public Peering คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายรายหนึ่งกับผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นหนึ่งรายหรือมากกว่า ผ่านทางฟิสิคัลพอร์ตเดี่ยว (single physical port)

Private Peering คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงระหว่างเครือข่ายสองรายผ่านทางเลเยอร์ 1 หรือ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการไม่แบ่งช่องสัญญาณกับเครือข่ายอื่น

บริการของเคเอสซี

  1. มี IP Transit จำนวนมาก ซึ่งเชื่อมต่อไปยังทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชียได้โดยตรง และเชื่อมต่อไปยังปลายทางเดียวกันได้ด้วยเส้นทางที่หลากหลาย จึงง่ายต่อการบริหารจัดการเส้นทางที่ดีที่สุด และสามารถให้บริการได้แม้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเกิดขัดข้อง
  2. มี Public Peering และ Private Peering จำนวนมาก จึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ เช่น กูเกิล เฟสบุ๊ค เป็นต้น
International links Speed Status
Connect to TIG-IIG 3.26 Gbps No bandwidth
Connect to JasTel-IIG 2 Gbps No bandwidth
Domestic links Speed Status
Connect to TIG-NIX 10 Gbps No bandwidth
Connect to TOT-NIX 1 Gbps No bandwidth
Connect to CAT-NIX 1Gbps (Link 1) 1 Gbps No bandwidth
Connect to CAT-NIX 1Gbps (Link 2) 1 Gbps No bandwidth
Connect to BKNIX 1 Gbps No bandwidth
ให้บริการได้ปกติ No bandwidth
ให้บริการได้บางส่วน No bandwidth
ไม่สามารถให้บริการได้ No bandwidth