เคเอสซี คงความเป็นผู้นำในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งการเชื่อมต่อต่างประเทศ 2 โครงข่าย ที่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อได้ถึง 15.5 กิกะบิตต่อวินาที ประกอบด้วยโครงข่ายของ JasTel และ True Internet Gateway และยังมีโครงข่ายเชื่อมต่อภายในประเทศมากถึง 26 กิกะบิตต่อวินาที คุณจึงมั่นใจได้ในความเสถียร ความราบรื่น และความต่อเนื่องในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาพ Network Diagram แสดงการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ

ท่านสามารถดูภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประเทศไทยได้ที่
http://internet.nectec.or.th/webstats/internetmap.current.iir?Sec=internetmap_current
http://www.cat.net.th/map

สิ่งที่ควรรู้

IP Transit คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet backbone) ในต่างประเทศ โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ได้โดยตรงด้วยช่องทางที่หลากหลาย

Public Peering คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายรายหนึ่งกับผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นหนึ่งรายหรือมากกว่า ผ่านทางฟิสิคัลพอร์ตเดี่ยว (single physical port)

Private Peering คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงระหว่างเครือข่ายสองรายผ่านทางเลเยอร์ 1 หรือ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการไม่แบ่งช่องสัญญาณกับเครือข่ายอื่น

บริการของเคเอสซี

  1. มี IP Transit จำนวนมาก ซึ่งเชื่อมต่อไปยังทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชียได้โดยตรง และเชื่อมต่อไปยังปลายทางเดียวกันได้ด้วยเส้นทางที่หลากหลาย จึงง่ายต่อการบริหารจัดการเส้นทางที่ดีที่สุด และสามารถให้บริการได้แม้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเกิดขัดข้อง
  2. มี Public Peering และ Private Peering จำนวนมาก จึงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ เช่น กูเกิล เฟสบุ๊ค เป็นต้น
International links Speed Status
Connect to TIG-IIG 5.5 Gbps No bandwidth
Connect to JasTel-IIG 10 Gbps No bandwidth
Domestic links Speed Status
Connect to BBIX 10 Gbps No bandwidth
Connect to TIG-NIX 10 Gbps No bandwidth
Connect to CAT-NIX 5 Gbps No bandwidth
Connect to TOT-NIX 1 Gbps No bandwidth
Microsoft Speed Status
Ditrect Link to Microsoft 10 Gbps No bandwidth
ให้บริการได้ปกติ No bandwidth
ให้บริการได้บางส่วน No bandwidth
ไม่สามารถให้บริการได้ No bandwidth

ตารางการเชื่อมต่อต่างประเทศ

No. ชื่อผู้ให้บริการ ลักษณะการเชื่อมต่อ
1 Equinix IX Peer
2 BBIX Peer
3 SGIX Peer
4 Facebook Peer
5 Apple Peer
6 Akamai Peer
7 Starhub Peer
8 Verizon Peer
9 LINE Peer
10 Highwinds Peer
11 Digital Ocean Peer
12 Dailymotion Peer
13 Netflix Peer
14 Twitter Peer
15 Twitch TV Peer
16 Amazon, Level 3 Peer
17 Limelight, Tiktok Peer
18 Microsoft, CloudFlare Peer
19 VALVE, Ticktok, Akamai Peer
20 Telstra IP Transit
21 TATA IP Transit
22 NTT IP Transit
23 Hurricane IP Transit
24 CMI, HGC, CHT-I IP Transit
25 Google IP Transit
No. ชื่อผู้ให้บริการ ลักษณะการเชื่อมต่อ
1 Equinix IX Peer
2 HKIX Peer
3 KINX Peer
4 NTT Asia Peer
5 Akamai Peer
6 CHT-I Peer
No. ชื่อผู้ให้บริการ ลักษณะการเชื่อมต่อ
1 TeliaSonera IP Transit
2 LINX Peer
3 Hetzner Peer
No. ชื่อผู้ให้บริการ ลักษณะการเชื่อมต่อ
1 TeliaSonera IP Transit
2 AMSIX Peer
3 MailRU Peer
No. ชื่อผู้ให้บริการ ลักษณะการเชื่อมต่อ
1 Google Peer
2 Facebook Peer
3 Amazon Peer
No. AS Number ชื่อผู้ให้บริการ ลักษณะการเชื่อมต่อ
1 AS714 Apple (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
2 AS174 COGENT (US) Transit/ IPv6 Dual Stack
3 AS3320 DTAG (FR) Transit/ IPv6 Dual Stack
4 AS24115 Equinix (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
5 AS32934 Facebook (MY) Peering/ IPv6 Dual Stack
6 AS32934 Facebook (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
7 AS51706 France IX (FR) Peering/ IPv6 Dual Stack
8 AS15412 Global Cloud Xchange (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
9 AS15169 Google (MY) Transit/ IPv6 Dual Stack
10 AS3257 GTT (SG) Transit/ IPv6 Dual Stack
11 AS9304 HGC (HK) Transit/ IPv6 Dual Stack
13 AS4635 HKIX (HK) Peering/ IPv6 Dual Stack
14 AS3356 Level3 (US) Transit/ IPv6 Dual Stack
15 AS22822 Limelight (SG) Peering
16 AS8075 Microsoft (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
17 AS2906 Netflix (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
18 AS23576 NHN (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
19 AS2914 NTT (SG) Transit/ IPv6 Dual Stack
20 AS3491 PCCW (SG) Transit/ IPv6 Dual Stack
21 AS7473 SingTel (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
22 AS6453 TATA (SG) Transit/ IPv6 Dual Stack
23 AS4637 Telstra (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
24 AS4788 TM (MY) IPv6 Dual Stack
25 AS46489 Twitch (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
26 AS13414 Twitter (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
27 AS1273 Vodafone (SG) Transit/ IPv6 Dual Stack
28 AS10310 Yahoo (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
29 AS1200 AMS-IX (AN) Peering/ IPv6 Dual Stack
30 AS15133 VDMS/Edgecast (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
31 AS16509 Amazon (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
32 AS6939 Hurricane (SG) Transit/ IPv6 Dual Stack
33 AS16509 Amazon (MY) Peering/ IPv6 Dual Stack
34 AS38137 DE-CIX ASEAN Peering/ IPv6 Dual Stack
35 AS15169 Google (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
36 AS5511 Orange (SG) Transit/ IPv6 Dual Stack
37 AS16509 Amazon (HK) Peering/ IPv6 Dual Stack
38 AS714 Apple (HK) Peering/ IPv6 Dual Stack
39 AS32934 Facebook (HK) Peering/ IPv6 Dual Stack
40 AS13335 Cloudflare (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
41 AS1299 TeliaSonera (SG) Peering/ IPv6 Dual Stack
42 AS8075 Microsoft (TH) Peering/ IPv6 Dual Stack