พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ GDPR (General Data Protection Regulation) เป็นกฎหมายที่ถูกนำมาใช้ในสหภาพยุโรป (EU) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของบุคคลในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง พรบ. GDPR มีผลกระทบต่อองค์กรที่เก็บรวบรวม ประมวลผล และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรในสหภาพยุโรป รวมถึงองค์กรที่ติดต่อกับประชากรในสหภาพยุโรปด้วย