ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเคเอสซี

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด หรือ “เคเอสซี” คือผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบิสิเนสโซลูชันระดับพรีเมียมสำหรับบุคคลและองค์กร นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง ตามวิสัยทัศน์ “Always Ahead” ของเรา

ด้วยประวัติอันยาวนานในธุรกิจ ทำให้เราเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง รอบรู้ และเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำ เราเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับการเติบโตของประเทศ และไม่ลืมที่จะตระหนักถึงและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวความคิด “Green IT” มาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงเผยแพร่และชักชวนต่อไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ใช้บริการของเรา

แนวทางการปฏิบัติของเราต่อพนักงาน

Job

ที่เคเอสซี...เราเล็งเห็นว่าทุกๆ คนในทุกๆ ฝ่ายมีคุณค่า เพราะความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน จะช่วยเปิดทัศนคติและมุมมองในธุรกิจให้กว้างขึ้น เราจึงคัดสรรคนที่มีความชำนาญในด้านที่แตกต่างกัน รวมถึงคนที่พร้อมเรียนรู้งาน เพื่อมาแลกเปลี่ยนศักยภาพและผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเติบโตทั้งแก่ธุรกิจและผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคน

นอกจากการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เพื่อนร่วมงานทุกคนในเคเอสซีจึงต้องมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรในองค์กร การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดยังเป็นการช่วยควบคุมต้นทุนของบริษัท ส่งผลให้มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกำไรส่วนนี้ก็จะกลับคืนมาสู่เพื่อนร่วมงานทุกคนในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ทุกคนในเคเอสซีจะได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทจากผู้บริหาร รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็น นำเสนอ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อจำกัดและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่นโยบายในการทำงานที่ปฏิบัติได้จริงและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ทำให้ทุกคนสามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

ทุกคนจะได้เรียนรู้และพัฒนาจากการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและเวิร์คช็อปทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคนิค การปฏิบัติงาน และทักษะทั่วไป รวมถึงส่งพนักงานไปดูงานนิทรรศการ ตลอดจนเข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพราะเราเชื่อมั่นว่า "ทรัพยากรบุคคลคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับองค์กร"

เราคัดสรรสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงาน

View

บริษัทของเราตั้งอยู่ในโครงการนอร์ธปาร์คที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง แวดล้อมด้วยแมกไม้เขียวขจี เราเลือกทำเลที่ดีในการตั้งสำนักงาน เพราะเราเล็งเห็นว่าบรรยากาศในการทำงานที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ภายในสำนักงานของเรายังมีห้องอ่านหนังสือ ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคน

เราคือองค์กรที่อบอุ่น

เคเอสซีเห็นความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวประจำปี กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ หรือกิจกรรมระหว่างพนักงาน เพื่อสร้างความผ่อนคลายระหว่างการทำงาน รวมถึงสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการมอบสิทธิพิเศษและของขวัญให้แก่พนักงานในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ของขวัญวันขึ้นปีใหม่ และของขวัญวันเกิด เป็นต้น

เดินหน้ามุ่งสู่ความสำเร็จกับเคเอสซี

เรายินดีต้อนรับทุกคนที่กำลังมองหาบริษัทที่มีความมั่นคง พร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์แห่งความเป็นผู้นำ เพื่อการเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อสร้างความสำเร็จอีกขั้นไปพร้อมๆ กัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

Qualification:
 • Male or Female.
 • Age over 25 years old.
 • 1-5 years of experience.
 • Bachelor’s degree or higher in Computer, Business Administration or related fields.
 • Experienced in Telecommunication or Internet Business is preferable.
 • Have a strong negotiation and communication skills.
Job Description: The position involves some or all of the following steps:
 • Product management and development for Internet solution.
 • Costing and pricing development, financial planning (feasibility study).
 • Monitoring service and solving problem by coordinate with network department and marketing department.
 • Monitoring competitors, market trend, technology trend to develop product and pricing, as well as market price and feature update.
 • Provide price plan and others for selling service.
 • Provide product application form, fact sheet, instruction, slide presentation to marketing communication team.
 • Pre sales with Sales Team.

 

Qualification:

 • Bachelor's degree in Computer, Telecom or any related fields. 
 • At least 1 year of experience in Sales & Marketing Department.
 • Preferred background in IT, Internet, Network and System Integration business or any application via Internet such as Wi-Fi, Firewall, Security, etc.
 • Solid oral, presentation, strong interpersonal communication and negotiation skill with highly service-minded. 
 • Have an own transportation is a must. 

Job Description: The position involves some or all of the following steps:

 • Research prospects and develop call lists.
 • Make outbound sales calls to prospects.
 • Assess customer needs.
 • Develop customized proposals based on customer needs (from templates).
 • Make appointments to present solutions.
 • Propose solutions.
 • Demonstrate solutions.
 • Negotiate pricing and close deals.
 • Proven ability to successfully manage project.

Location: Bangkok, Chonburi (Pattaya) 

Qualification:

 • Male.
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or related fields.
 • At least 1-5 year of experience in Internet infrastructure operation and maintain.
 • At least 1-5 year of experience in TCP/IP, Ethernet, LAN, WAN, MPLS, VPN, Wi-Fi and Firewall.
 • Strong understanding of OSI layer, routing and switching in enterprise environments.
 • CCNA or CCDA certification or equivalent from other vendors will be an advantage.
 • Technical knowledge of network appliance, operating systems and applications.
 • Average English written and verbal communication skills are required.
 • Service-minded and able to communication with customer and supplier.

Job Description:

 • Architecting networking solutions to address customer requirements.
 • Technical consultant and technical presentation to customer.
 • Give technical consultant to sales team.
 • Design network that meet customer requirement.
 • Troubleshooting network problem.
 • Identify and response to incidents reported by customer and NOC.
 • Coordinate with media provider.

KSC Commercial Internet Co., Ltd.
Human Resources & Administration Department.
2/4 Chubb Tower 10th Floor,
Vibhavadee-Rangsit Rd. Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
Tel : 02-779-7060-2
E-mail :personnel@ksc.net