ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือต่างๆ ได้ดังนี้

โปรแกรม Version วันที่ ขนาด
SessionCall for Windows 3.9.2.1104 01-11-2559 18 MB Download Download
iPassConnect for Windows 7, XP, Vista 3.74.1 24-05-2554 26 MB Download Download
iPassConnect for iPhone, iPod touch, iPad 1.9.1.2 16-12-2553 700 KB Download Download
iPassConnect for BlackBerry 1.7 21-12-2553 335 KB Download Download
iPassConnect for Mac OS X 3.1 21-12-2553 1474 KB Download Download
iPassConnect for Nokia S60 2.20 21-12-2553 813 KB Download Download
iPassConnect for Windows Mobile 6.0 (Standard) 3.50 21-12-2553 590 KB Download Download
iPassConnect for Windows Mobile 6.0 (Professional) 3.50 21-12-2553 607 KB Download Download
iPass Wi-Fi Detector 1.0.0.3 21-12-2553 1639 KB Download Download
NSM User Interface 2007.2r1 25-03-2553 40 MB Download Download
NSM Schema Update 2007.2r1 25-03-2553 16.3 MB Download Download
คู่มือ Version วันที่ ขนาด
คู่มือการการคอนฟิก Veeam Cloud Connect สำหรับบริการ Kloud Keeper 1.1 01-01-2564 700 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน Bizweb 2.0 28-09-2561 2.5 MB Download Download
คู่มือการใช้งาน Virtual Data Center (vDC) 1.0 01-02-2561 8.7 MB Download Download
คู่มือการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ 1.0 01-12-2559 2,023 KB Download Download
คู่มือการกำหนดค่าอีเมลไคลเอนต์ (Email Client) สำหรับผู้ดูแลระบบ 1.0 10-02-2563 2,796 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน Office 365 (Exchange Online) สาหรับผู้ดูและระบบ 1.0 10-02-2563 8,043 KB Download Download
Bizmail Manual for Administrator 3.0 27-02-2561 1.1 MB Download Download
BizMail Manual for Webmail 3.0 01-04-2562 723 KB Download Download
วิธีตั้งค่าการใช้งาน BizMail บน iOS 3.0 18-06-2558 676 KB Download Download
วิธีตั้งค่าการใช้งาน BizMail บน Outlook Express 3.0 18-06-2558 585 KB Download Download
วิธีตั้งค่าการใช้งาน BizMail บน Microsoft Outlook 3.0 18-06-2558 844 KB Download Download
Smart Mail Manual for Webmail 2.0 07-10-2558 949 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน BuzzMail 5.0 01-04-2555 2.8 MB Download Download
คู่มือการใช้งาน KSC MRTG Application 1.0 13-03-2557 948 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน Virtual Space 1.1 20-06-2556 1,548 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน Virtual Space (Trial version) 1.0 20-06-2556 1,950 KB Download Download
คู่มือในการสมัคร Thawte SSL Certificate 1.0 27-09-2555 167 KB Download Download
คู่มือการจัดเตรียมและติดตั้ง Certificate สำหรับ Windows Server 2008 1.0 16-06-2554 195 KB Download Download
คู่มือการจัดเตรียมและติดตั้ง Certificate สำหรับ Windows Server 2003 1.0 16-06-2554 226 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน Centralized Log Hosting 1.0 12-10-2554 1582 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน iPassConnect for Nokia S60 2.20 21-12-2553 751 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน iPassConnect for Windows Mobile 6.0 3.50 21-12-2553 333 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน iPassConnect for BlackBerry 1.7 21-12-2553 2845 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน iPass Wi-Fi Detector 1.0.0.3 21-12-2553 1639 KB Download Download
คู่มือใช้งาน iPassConnect for Mac OS X 3.1 21-12-2553 1012 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน iPassConnect สำหรับ Windows 7, XP, Vista 3.74.1 24-05-2554 248 KB Download Download
คู่มือการใช้งาน iPassConnect for iPhone 1.50 21-12-2553 938 KB Download Download
คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 1.0 22-09-2551 775 KB Download Download
คู่มือการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 1.0 22-09-2551 467 KB Download Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์เคเอสซี 1.0 22-09-2551 3.4 MB Download Download