บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด หรือ "เคเอสซี" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 จากการร่วมทุนของ บริษัท Internet Knowledge Service Center จำกัด (IKSC) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์รายแรกในประเทศไทย โดย เคเอสซี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางโครงสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศ ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเภทบุคคลและองค์กร

ปัจจุบัน เคเอสซี ได้ขยายธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโซลูชันสำหรับองค์กร (Internet Service and Business Solutions Provider) เพื่อให้บริการครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001

พันธกิจ

เคเอสซี…เราเชื่อมั่นในการมองไปข้างหน้าอย่างมีวิสัยทัศน์ และการคิดค้นที่ไม่เคยหยุด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี สินค้า และบริการ ให้พร้อมสำหรับความต้องการของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต เพื่อให้เราก้าวนำหน้าใครๆ "Always Ahead" เชื่อมั่น...ในการคิดไปข้างหน้าเสมอ ด้วยความเชื่อของ เคเอสซี ที่จะคิดไปข้างหน้าเสมอ จึงหล่อหลอมให้ เคเอสซี ยึดมั่นในหลักการดังนี้

นอกจากนี้ เคเอสซี ยังสรรหาโซลูชันอินเทอร์เน็ตและไอทีด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันลูกค้าระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริการหลักด้านอินเทอร์เน็ต และบริการโซลูชันต่างๆ ภายใต้หลักการให้บริการ 3 ประการได้แก่

  1. Stability : การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโซลูชันผ่านโครงข่ายที่มีคุณภาพ เสถียรภาพ และให้ความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด
  2. Flexibility : พัฒนานวัตกรรมบริการและโซลูชันหลากหลายที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการหรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  3. Dedication : การยึดมั่นในคุณภาพบริการหลังการขาย ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร ด้วยมาตรฐานการบริการสูงสุด และมุ่งหวังที่จะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโซลูชันชั้นนำของประเทศไทย

รางวัล & มาตรฐาน

เคเอสซี สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการคลาวด์ ด้วยการได้รับมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems : ISMS)

ISO/IEC 27001:2013