Internet KSC ksc green it

KSC Green IT

TCO’05: Ergonomics, Ecology and Energy

ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงมาตรฐาน Energy Star 4.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ไอทีกันแล้ว ครั้งนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งมาตรฐาน คือ TCO ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมค่ะ

มาตรฐาน TCO เป็นมาตรฐานที่เห็นได้บ่อยบนอุปกรณ์ประเภทจอภาพ ถือกำเนิดขึ้นในภาคพื้นยุโรปโดย TCO Development ซึ่งก่อตั้งโดย Swedish Confederation of Professional Employees มีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 1992 (TCO’92) และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา สำหรับมาตรฐาน TCO’05 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อยอดมาจากมาตรฐาน TCO’99 ซึ่งเน้นที่ความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้งาน (Workload Ergonomics) ระบบนิเวศวิทยา (Ecology) และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (Energy) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊ค

tco 05

Ergonomics
ข้อกำหนดเบื้องต้น คือ เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีช่อง USB อยู่ข้างหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ช่อง และมีการตรวจวัดการแผ่รังสีที่เกิดจากการใช้งาน ซึ่งจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้

Ecology
ข้อกำหนดเบื้องต้น คือ ส่วนประกอบหรือส่วนผสมของแต่ละชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วน แบตเตอรี่ วัสดุเคลือบผิว จะต้องปราศจากแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว เฮกซาวาเลนโครเมียม (Hexavalent Chromium) และโพลีโบรมิเนตไดเฟนิลอีเทอร์ (Polybrominated Diphenyl Ethers : PBDE) เป็นต้น

Energy
การใช้พลังงานสูงสุดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องไม่เกิน 5 วัตต์ สำหรับ Sleep Mode และไม่เกิน 2 วัตต์ สำหรับ Standby Mode

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเดสก์ท็อปและแล็ปท็อปที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TCO’05 จะสามารถใช้เครื่องหมาย TCO’05 บนผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

มาตรฐานต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงจำเป็นที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้องทำความเข้าใจและปรับตัว เพื่อให้สังคมไอทีเดินหน้าเคียงคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน สำหรับผู้ที่สนใจ ข้อมูลของมาตรฐาน TCO สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.tcodevelopment.com

Source: www.thaienv.com, www.tcodevelopment.com

< < กลับ