Internet KSC ksc green it

KSC Green IT

ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันเยียวยารักษา

เคเอสซีขอเชิญชวนท่านร่วมกันใช้ Green IT Signature ต่อท้ายอีเมลของท่าน เพื่อรณรงค์ถึงการตระหนักใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีให้เลือกใช้ถึง 5 แบบตามสไตล์ของท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราทุกคนจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เพื่อโลกของเรา

Green IT Signature แบบที่ 1

Green IT Signature แบบที่ 2

Green IT Signature แบบที่ 3

Green IT Signature แบบที่ 4

Green IT Signature แบบที่ 5

< < กลับ