Internet KSC ksc green it

KSC Green IT

ลดโลกร้อนวันนี้ กับโครงการ KSC Green IT

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่สมควรพัฒนาไปควบคู่กัน เคเอสซีในฐานะผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและบิสิเนสโซลูชันชั้นนำ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งข้อความรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งในครั้งนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับท่านที่ทำงานในออฟฟิศ และเราหวังว่าท่านจะส่งต่อข้อความดีๆ เหล่านี้ไปยังบุคคลที่ท่านรู้จัก เพื่อผนึกกำลังสร้างจิตสำนึกพลิกฟื้นโลกสีเขียวของพวกเราทุกคน

การประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงาน

  • นำซองจดหมายเก่ากลับมาใช้ใหม่
  • ใช้อีเมลแทนกระดาษสำหรับจดหมายเวียน
  • เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  • ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง
  • ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกงาน

เพียงแค่ปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้เช่นกัน

< < กลับ