Internet KSC ksc green it

KSC Green IT

ลดโลกร้อนวันนี้ กับโครงการ KSC Green IT

เคเอสซี ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและบิสิเนสโซลูชันสำหรับองค์กร เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงขอส่งไอเดียการประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆ มายังทุกท่าน เพื่อให้ท่านได้นำเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงรู้จักกับโครงการเทคโนโลยีสีเขียวของเคเอสซี (KSC Green IT) อันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการร่วมมือกันของเราทุกคน ในการพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับมาสู่โลกใบนี้อีกครั้ง

คอมพิวเตอร์

 • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งาน
 • ปรับความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้พอดีกับสายตา

กระดาษ

 • เลือกส่งอีเมลแทนการพิมพ์เอกสาร
 • ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า

ไฟส่องสว่าง

 • อาศัยแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ ในกรณีที่มีแสงธรรมชาติส่องถึง
 • เลือกใช้หลอดไฟในจำนวนที่เหมาะสม

ห้องน้ำ

 • ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ในขณะแปรงฟัน
 • ใช้กระดาษทิชชูแต่พอดี

อื่นๆ

 • ใช้บันไดแทนลิฟท์เมื่องต้องการขึ้นลงเพียง 1-2 ชั้น
 • เอื้อเฟื้อพื้นที่ในลิฟท์ เพื่อประหยัดพลังงานจากการไปรอบเดียวกัน
 • ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน แทนการใช้ถุงพลาสติก

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีหัวใจสีเขียว

< < กลับ