Internet KSC ksc green it

KSC Green IT

“7” วิธี Green Tips ถึงเวลาต้องหยุดโลกร้อนให้ได้

ประเด็นเล็กๆ กับ 7 วิธีที่จะช่วยกันหยุดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้การใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. Reduce หรือการลดการใช้ การที่โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ นั้น เราทราบกันดีว่าเพราะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดขยะและของเสียจำนวนมากที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ทัน ดังนั้นหากต้องการช่วยลดโลกร้อนต้องปรับการดำเนินชีวิต อาทิ ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น
  2. Reuse หรือการใช้ซ้ำ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ลองกลับมาฉุกคิดสักหน่อยว่าสินค้าประเภทนั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยผู้บริโภคควรตระหนักว่าสินค้าที่ใช้ซ้ำได้ก็ควรนำกลับมาใช้ใหม่ หรือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง อาทิ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษชำระ หรือใช้ผลิตภัณฑ์แบบเติม เป็นต้น
  3. Recycle หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เราสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ หรือพลาสติก เป็นต้น หรือการนำผลิตภัณฑ์นั้นๆไปปรับแต่งใหม่เสมือนได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่มาใช้งานนั่นเอง
  4. Repair หรือการซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์หลายๆ ประเภทถูกทำให้เกิดทัศนคติที่ผิดๆ ว่าซื้อใหม่ดีกว่าซ่อมแซมของเก่าเอามาใช้ อาทิ เครื่องปรับอากาศ หรือรถยนต์ เป็นต้น แต่ที่จริงแล้วการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังถือว่าได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง
  5. Refuse หรือการปฏิเสธ เราต้องรู้จักการปฏิเสธสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำลายโลกของเรา อาทิ ถุงพลาสติกหรือเรื่องที่คาดไม่ถึง เช่น อาหารที่ต้องนำเข้าจากที่ไกลๆ เพราะการที่ต้องขนย้ายอาหารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งต้องใช้การขนส่งและกระบวนการเก็บรักษาที่เข้มงวด ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก เป็นการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกให้แก่โลกของเราอย่างที่เราคาดไม่ถึง
  6. Return หรือการตอบแทน อาทิช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่โลก หรือการประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นการตอบแทนแก่โลกได้เช่นกัน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ตอบแทนแก่โลกด้วยการช่วยคืนกำไรแก่สังคม แก่โลก สนับสนุนกิจกรรมในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เป็นต้น
  7. Rethink หรือการเปลี่ยนความคิด การดำเนินการต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาจะสำเร็จได้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่และต้องเป็นการเปลี่ยนความคิดที่เกิดขึ้นจากตนเอง ไม่ทำตามกระแสสังคมเพียงระยะเวลาหนึ่ง ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง กิจกรรมทุกอย่างที่กล่าวมาจะเกิดไม่ได้ถ้าเรายังยึดถือความคิดแบบเดิมๆ

หากสามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะทำให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรสีเขียวได้ในไม่ช้า

ที่มา: http://www.greennetworkthailand.com/green_article/green_tips_02.pdf

< < กลับ