Internet KSC ksc green it

KSC Green IT

Green IT คืออะไร

เนื่องจากปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นวงการไอทีเองก็ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และต้องการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น จึงได้มีการนำ concept ของ Green IT มาประยุกต์ใช้ในองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ

คำว่า Green IT หมายถึงการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมถึงอุปกรณ์ของระบบประมวลผลที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงนโยบายในการควบคุมการใช้งาน และประสิทธิภาพที่ได้จากอุปกรณ์ต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าหนึ่งหน่วยวัด โดยในปัจจุบันทั้งองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้นำ Green IT ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย เช่น การนำระบบจำลอง (Virtual System) มาให้เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ให้คุ้มค่าขึ้น เป็นต้น

KSC Green IT

KSC เป็นส่วนหนึ่งของ
Green IT อย่างไร

เคเอสซี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เพราะการใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เพียงแค่การรักษาโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจอีกด้วย

KSC Green IT

8 วิธีง่ายๆกับการเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในโครงการ Green IT

เนื่องจากกระแสของ Green IT นั้นมีบทบาทอย่างมาก ดังนั้นในการที่จะเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Green IT มีขั้นตอนอย่างไรนั้น

KSC Green IT

Green Technology:
เทคโนโลยีไอทีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ลองมาดูกันว่าเทคโนโลยีด้านระบบไอทีนั้น มีเทคโนโลยีไหนหรือเทคโนโลยีของใครบ้างที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก

KSC Green IT

“7” วิธี Green Tips
ถึงเวลาต้องหยุดโลกร้อนให้ได้

ประเด็นเล็กๆ กับ 7 วิธีที่จะช่วยกันหยุดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้การใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

KSC Green IT

Green IT, Green Leisure ลองมาดูกันว่าการช่วยลดโลกร้อนนอกจาก Green IT แล้ว เรายังมี Green อะไรได้อีกบ้าง

KSC Green IT

Green IT Signature เคเอสซีขอเชิญชวนท่านร่วมกันใช้ Green IT Signature ต่อท้ายอีเมลของท่าน เพื่อรณรงค์ถึงการตระหนักใช้ไอทีโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

KSC Green IT Green IT Green Forward ลดโลกร้อนวันนี้ กับโครงการ KSC Green IT
เคเอสซี ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและบิสิเนสโซลูชันสำหรับองค์กร เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
KSC Green IT

Green IT Wave: Green Way & Green War สงครามพลิกฟื้นโลกสีเขียว

KSC Green IT Energy Star 4.0 มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที KSC Green IT Green IT Green Forward ลดโลกร้อนวันนี้ กับโครงการ KSC Green IT
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่สมควรพัฒนาไปควบคู่กัน
KSC Green IT TCO’05: Ergonomics, Ecology and Energy KSC Green IT Carbon Footprint
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดเรื่องราวของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
KSC Green IT Website Carbon Footprinting Application
แอปพลิเคชันสำหรับคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละเว็บไซต์